Sáng tác: Trường xuân hoa - Bồ đề khô nhất diệp (HCH)

 

長春花

菩提枯一葉

隻鶴上西天

單筏離塵夢

孤雲入裡禪

 TRƯỜNG XUÂN HOA

Bồ đề khô nhất diệp

Chích hạc thướng tây thiên

Đan phiệt li trần mộng

Cô vân nhập lí thiến

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 25/11/2023

(Kính)

TRƯỜNG XUÂN HOA

Xa cành một lá Bồ đề

Hạc kia chiếc bóng bay về tây thiên

Thuyền côi thoát mộng trần duyên

Mây chiều lặng lẽ nhập miền hư vô

 

Previous Post Next Post