Sáng tác: Thám xuân - Xuân điểu cao đề liễu thụ sao (HCH)

 

探春

春鳥高啼柳樹梢

韶光燕子轉音耗

江心水色如天碧

一葉扁舟弄浪泡

 THÁM XUÂN

Xuân điểu cao đề liễu thụ sao

Thiều quang yến tử chuyển âm hao

Giang tâm thuỷ sắc như thiên bích

Nhất diệp thiên chu lộng lãng bào

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 26/11/2023

Previous Post Next Post