Dịch thuật: Liễu nhứ nhân phong (Thế thuyết tân ngữ)

 


柳絮因风

谢太傅寒雪日内集, 与儿女讲论文义. 俄而雪骤, 公欣然曰: “白雪纷纷何所似?” 兄子胡儿曰: 撒盐空中差可似. 兄女曰: 未若柳絮因风起. 公大笑乐. 即公大兄无奕女, 左将军王凝之妻也.

                                                                                  (世说新语 - 言语)

LIỄU NHỨ NHÂN PHONG

Tạ Thái phó hàn tuyết nhật nội tập, dữ nhi nữ giảng luận văn nghĩa. Nga nhi tuyết sậu, công hân nhiên viết: “Bạch tuyết phân phân hà sở tự?”  Huynh tử Hồ Nhi viết: “Tát diêm không trung sai khả tự.” Huynh nữ viết: “Vị nhược liễu nhứ nhân phong khởi.” Công đại tiếu lạc. Tức công đại huynh Vô Dịch nữ, Tả tướng quân Vương Ngưng chi thê.

                                                                   (Thế thuyết tân ngữ - Ngôn ngữ)

BÔNG LIỄU BAY THEO GIÓ

 Một ngày tuyết lạnh rơi, Tạ Thái phó (Tạ An) gọi con cháu trong nhà đến để bàn luận văn chương. Phút chốc trời đổ nhiều tuyết, Tạ An hứng thú nói với mọi người: “Tuyết trắng rơi nhìn giống như gì?”  Người cháu con anh trai của Tạ An là Hồ Nhi nói rằng: “Nhìn giống như vung muối lên không trung.” Người cháu gái là Đạo Uẩn nói rằng: “Chẳng bằng giống như bông tuyết bay đầy trong gió.” Tạ An vui mừng cười lên. Người cháu đó chính là Đạo Uẩn, con gái của Tạ Vô Dịch, anh của ông, và là vợ của Tả tướng quân Vương Ngưng.

Chú của người dịch

Thế thuyết tân ngữ 世说新语 : bộ bút kí tiểu thuyết thuật lại những huyền học ngôn đàm dật sự của sĩ đại phu thời Nguỵ Tấn. Trong đó có thể nhìn thấy ngôn đàm về huyền học thời Nguỵ Tấn đã trở thành phong thượng, mà huyền học chính là lấy tư tưởng Lão Trang làm gốc. Tư tưởng của Đạo gia đối với phương thức tư duy và trạng thái sinh hoạt của sĩ đại phu thời Nguỵ Tấn, thậm chí phong khí của cả xã hội đều sản sinh ảnh hưởng quan trọng. Tác phẩm này do Lâm Xuyên Vương Lưu Nghĩa Khánh 临川王刘义庆, thuộc dòng dõi tông thất nhà Lưu Tống thời Nam Bắc triều đã tập hợp một số văn nhân biên soạn, Lưu Tuấn 刘峻 đời Lương viết lời chú. Toàn sách nguyên có 8 quyển, bản chú của Lưu Tuấn phân làm 10 quyển. Các bản hiện nay đều là 3 quyển phân làm 36 môn như: đức hạnh, ngôn ngữ, chính sự, văn học, phương chính, nhã lượng v.v… Toàn sách tổng cộng hơn 1000 tắc, kí thuật những dật văn dật sự của danh sĩ quý tộc từ cuối đời Hán đến thời Lưu Tống, chủ yếu là những câu chuyện có liên quan đến việc bình luận, thanh đàm huyền ngôn và ứng đối cơ trí của các nhân vật.

          Lưu Nghĩa Khánh 刘义庆 (năm 403 – khoảng năm 444): người Bành Thành 彭城 (nay là Từ Châu 徐州 Giang Tô 江苏), văn học gia thời Nam triều, thuộc dòng dõi tông thất nhà Lưu Tống, được tập phong Lâm Xuyên Vương 临川王, nhậm chức Thứ sử Kinh Châu 荆州. Ông giữ chức được 8 năm, chính tích rất tốt. Sau nhậm chức Thứ sử Giang Châu 江州, được một năm, nhân vì đồng tình với một viên quan bị biếm là Vương Nghĩa Khang 王义康 đã xúc nộ Văn Đế, bị điều về kinh đổi làm Thứ sử Nam Kinh Châu 南京州, Đô đốc gia khai phủ nghi đồng tam ti. Chẳng bao lâu vì bệnh ông từ chức.

Lưu Nghĩa Khánh mất năm Nguyên Gia 元嘉 thứ 21 ở Kiến Khang 建康 (nay là Nam Kinh)

          Lưu Nghĩa Khánh từ nhỏ đã tài hoa xuất chúng, yêu thích văn học. Ngoài Thế thuyết tân ngữ 世说新语 ra, ông còn có tiểu thuyết chí quái U minh lục 幽明录.

https://baike.baidu.com/item/%E7%94%AF%E8%B6%8A/6389240

                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                                                      Quy Nhơn 27/11/2023

Nguồn

THẾ THUYẾT TÂN NGỮ

世说新语

Tác giả: Lưu Nghĩa Khánh 刘义庆

Thiểm Tây lữ du xuất bản xã, 2002.

Previous Post Next Post