Sáng tác: Tảo thị vũ - Nhất chi xuân (HCH)

 

掃市舞

一枝春

月窗皓

何必羅浮山要到

夢亦好

 TẢO THỊ VŨ

Nhất chi xuân

Nguyệt song hạo

Hà tất La Phù sơn yếu đáo

Mộng diệc hảo

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 21/11/2023

          Trong quyển “Sống đẹp” của Lâm Ngữ Đường, theo bản dịch của Nguyễn Hiến Lê, ở phần chú thích,  Nguyễn Hiến Lê có viết:

          “Chúng tôi còn biết hai câu thơ nữa vịnh mai, cũng rất hay, tiếc rằng không nhớ tên tác giả:

Nhất chi xung phá song tiền nguyệt

Bất đáo La Phù mộng diệc hương.

Nghĩa là:

Một cành (mai) mặt trăng ở trước cửa sổ

Chẳng tới núi La Phù mà mộng cũng thơm.

          La Phù là tên một danh sơn ở Quảng Đông, tương truyền Cát Hồng, một văn sĩ và triếu gia đời Đông Tấn thành tiên ở núi đó.”

          (Nhà xuất bản Văn Hoá, 1993, trang 193)

La phù 羅浮: Truyền thuyết kể rằng, khoảng niên hiệu Khai Hoàng 開皇 nhà Tuỳ, Triệu Sư Hùng 趙師雄đến núi La Phù 羅浮gặp được một cô gái xinh đẹp, cả hai cùng uống rượu chuyện trò. Sư Hùng cảm thấy mùi thơm vây lấy cô gái, ngôn ngữ thanh lệ, bèn uống đến say. Lúc tỉnh dậy, thấy mình đang nằm dưới gốc cây mai lớn. Về sau người ta dùng “La Phù mộng” 羅浮夢 để chỉ hoa mai.

          Bài từ này mượn ý từ hai câu thơ trên.

Previous Post Next Post