Sáng tác: Quyển châu liêm - Xuân quang hảo (HCH)

 

捲珠簾

春光好

綠垂楊

桃紅李白飄香

梅艷蘭嬌鮮美

東風吹海棠

鶯囀燕啼春色

韶華莫失優良

籌算一年之計

家富裕

眾安康

 QUYỂN CHÂU LIÊM

Xuân quang hảo

Lục thuỳ dương

Đào hồng lí bạch phiêu hương

Mai diễm lan kiều tiên mĩ

Đông phong xuy hải đường

Oanh chuyển yến đề xuân sắc

Thiều hoa mạc thất ưu lương

Trù toán nhất niên chi kế

Gia phú dụ

Chúng an khương

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 19/11/2023

Nhất niên chi kế 一年之計: Trù tính kế hoạch cho cả một năm.

          Trong Toản yếu 纂要của Tiêu Dịch 萧绎 nhà Lương thời Nam triều có câu:

Nhất niên chi kế tại vu xuân; nhất nhật chi kế tại vu thần

一年之计在于春; 一日之计在于晨

(Kế hoạch của một năm là bắt đầu từ mùa xuân; kế hoạch của một ngày là bắt đầu từ sáng sớm)

Trong Tăng quảng hiền văn增广贤文cũng có ghi:

一年之计在于春   一日之计在于寅

一家之计在于和   一生之计在于勤

Nhất niên chi kế tại vu xuân   Nhất nhật chi kế tại vu Dần

Nhất gia chi kế tại vu hoà   Nhất sinh chi kế tại vu cần

(Kế hoạch của một năm là bắt đầu từ mùa xuân. Kế hoạch của một ngày là ở tại giờ Dần.

Kế hoặc của gia đình là ở chỗ hoà mục. Kế hoạch của đời người là sự cần cù.)

Previous Post Next Post