Sáng tác: Phi lai phong - Chi đầu thê quyện điểu (HCH)

 

飛來峰

枝頭栖倦鳥

風到動黃昏

樹影斜陽裡

花香弄小村

 PHI LAI PHONG

Chi đầu thê quyện điểu

Phong đáo động hoàng hôn

Thụ ảnh tà dương lí

Hoa hương lộng tiểu thôn 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 24/11/2023

Previous Post Next Post