Dịch thuật: Vĩnh Gia Tứ Linh

 

VĨNH GIA TỨ LINH 

           “Vĩnh Gia Tứ Linh” 永嘉四灵chỉ 4 vị thi nhân sinh trưởng tại Vĩnh Gia 永嘉 Chiết Giang 浙江 (nay là Ôn Châu 温州Chiết Giang 浙江) giữa thời Nam Tống, gồm:

          - Từ Chiếu 徐照 (tự Linh Huy 灵晖)

          - Từ Ki 徐玑 (hiệu Linh Uyên 灵渊)

          - Triệu Sư Tú 赵师秀 (tự Linh Tú 灵秀)

          - Ông Quyển 翁卷 (tự Linh Thư 灵舒)

          Nhân vị họ cùng xuất thân từ “Diệp Thích chi môn” 叶适之门 (1) thuộc học phái Vĩnh Gia 永嘉, tự hoặc hiệu lại đều có chữ “linh” , cho nên gọi là “Vĩnh Gia Tứ Linh” 永嘉四灵.

          Bốn vị này thuộc học phái thi ca giữa thời Nam Tống, đại biểu cho khuynh hướng sáng tác thi ca hậu kì thời Nam Tống. Trong đó, Triệu Sư Tú 赵师秀  đứng đầu “Tứ Linh”, thanh vọng địa vị cao nhất.

          Thi phong của bốn vị thừa tập thời Vãn Đường, bộc lộ hết những từ ngữ thanh tân. Miêu tả niềm hứng thú thuần phác không câu thúc. Đồng thời kế thừa truyền thống thi nhân sơn thuỷ, thi nhân điền viên, thoả mãn được cuộc sống nhàn dật điền viên, gởi gắm tình cảm vào sơn thuỷ.

          Về nghệ thuật, lại dùng hết tâm ý để tác phẩm có được sự hoàn mĩ tinh xảo, kị dụng điển, chuộng nói rõ, coi nhẹ cổ thể mà xem trọng cận thể, đặc biệt là trọng ngũ luật. Thành tự của họ tuy có hạn nhưng trên thi đàn lúc bấy giờ lại có được phản ứng rất rộng.

Chú của người dịch

1- Diệp Thích 叶适 (năm 1150 – năm 1223): tự Chính Tắc正则, hiệu Thuỷ Tâm Cư Sĩ 水心居士, người Vĩnh Gia 永嘉Ôn Châu 温州 (nay là thành phố Ôn Châu 温州Chiết Giang 浙江).

          Diệp Thích 叶适là quan viên, cũng là tư tưởng gia, văn học gia, chính trị gia thời Nam Tống. Ông sinh ở Thuỵ An 瑞安, về già dạy học tại thôn Thuỷ Tâm 水心 ngoại thành Vĩnh Gia 永嘉, người đời gọi ông là Thuỷ Tâm Tiên Sinh 水心先生.

https://baike.baidu.com/item/%E5%8F%B6%E9%80%82/2136556

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                      Quy Nhơn 24/11/2023

Nguồn

BẤT KHẢ BẤT TRI ĐÍCH 3000 CÁ VĂN HOÁ THƯỜNG THỨC

不可不知的3000个文化常识

Biên soạn: Tinh Hán 星汉

Nam Xương: Giang Tây mĩ thuật xuất bản xã, 1018

Previous Post Next Post