Sáng tác: Nhất diệp lạc - Cửu nguyệt cúc (HCH)

 

一葉落

九月菊

東籬綠

故園小徑香猶郁

細風未掃花

茅舍檐邊竹

檐邊竹

又聽思鄉曲

 NHẤT DIỆP LẠC

Cửu nguyệt cúc

Đông li lục

Cố viên tiểu kính hương do úc

Tế phong vị tảo hoa

Mao xá thiềm biên trúc

Thiềm biên trúc

Hựu thính tư hương khúc 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 12/11/2023

Previous Post Next Post