Sáng tác: Hoành vân - Phong bạn trì trung lục diệp (HCH)

 

橫雲

風伴池中綠葉

月從水上紅花

魚躍隱藏白藕

鴨浮游泳青波

 HOÀNH VÂN

Phong bạn trì trung lục diệp

Nguyệt tùng thuỷ thượng hồng hoa

Ngư dược ẩn tàng bạch ngẫu

Áp phù du vịnh thanh ba

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 10/11/2023 

Previous Post Next Post