Dịch thuật: Chúc thọ (Tiếu lâm quảng kí)

 

祝寿

          猫与耗鼠庆生, 安坐洞口, 鼠不敢出. 忽在内打一喷嚏, 猫祝曰: “寿年千岁!” 群鼠曰: “他如此恭敬, 何妨一见?” 鼠曰: 他何尝真心来祝寿啰, 骗我出去, 正要狠嚼我哩.

             (笑林广记讥剌)

CHÚC THỌ

          Miêu dữ hao thử khánh sinh, an toạ động khẩu, thử bất cảm xuất. Hốt tại nội đả nhất phún đế, miêu chúc viết: “Thọ niên thiên tuế!” Quần thử viết: “Tha như thử cung kính, hà phương nhất kiến?”Thử viết: “Tha hà thường chân tâm lai chúc thọ la, phiến ngã xuất khứ, chính yếu ngận tước ngã lí.”

                                                           (Tiếu lâm quảng kí – Cơ thích bộ)         

CHÚC THỌ

          Mèo đến mừng sinh nhật chuột, nó ngồi yên trước hang, chuột không dám ra. Bỗng nhiên chuột trong hang hắt xì hơi, mèo liền chúc rằng: “Thọ ngàn năm tuổi!” Bầy chuột nói rằng: “Lão mèo cung kính như thế, ngại gì gặp lão?”. Chuột nói: “Lão mèo không phải thực lòng đến chúc thọ đâu, mà lão muốn ăn sống nuốt tươi ta đó.”

Chú của người dịch

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:

- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部

- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部

- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部

- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      

          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.

          Truyện Chúc thọ  Cơ thích bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 11/11/2023

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ

笑林广记

(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn

Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch

Sùng Văn thư cục, 2007

Previous Post Next Post