Sáng tác: Hảo nữ nhi - Ngọc thố quải thiên không (HCH)

 

好女兒

玉兔掛天空

金素落梧桐

桂樹閑飄香气

滿院透涼風

更轉夜深深

竹籬動

閃爍螢蟲

草花香睡

安安靜靜

掩映書窗

 HẢO NỮ NHI

Ngọc thố quải thiên không

Kim tố lạc ngô đồng

Quế thụ nhàn phiêu hương khí

Mãn viện thấu lương phong

Canh chuyển dạ thâm thâm

Trúc li động

Thiểm thước huỳnh trùng

Thảo hoa hương thuỵ

An an tĩnh tĩnh

Yểm ánh thư song 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 07/11/2023

Kim tố 金素: biệt xưng của mùa thu. “Tố” là trắng. Theo thuyết ngũ hành, thu thuộc kim; với ngũ sắc thu thuộc bạch. Lí Thiện 李善nói rằng:

Kim tố, thu dã. Thu vi kim nhi sắc bạch, cố viết kim tố dã.

金素, 秋也. 秋為金而色白, 故曰金素也.

(Mùa thu là kim mà sắc trắng, cho nên gọi là “kim tố”)

Previous Post Next Post