Sáng tác: Há thủ trì - Thảo lục hoa hồng yến tử lai (HCH)

 

下手遲

草綠花紅燕子來

鳥飛回

春色爭開

不用尋

盡日韶光好

幽香自園梅

日落黃昏印碧苔

慢清風

歲月無差

事雙親

獨樂又從容

謝人掩枯柴

 HÁ THỦ TRÌ

Thảo lục hoa hồng yến tử lai

Điểu phi hồi

Xuân sắc tranh khai

Bất dụng tầm

Tận nhật thiều quang hảo

U hương tự viên mai

Nhật lạc hoàng hôn ấn bích đài

Mạn thanh phong

Tuế nguyệt vô sai

Sự song thân

Độc lạc hựu thung dung

Tạ nhân yểm khô sài

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 22/11/2023 

Previous Post Next Post