Sáng tác: Vũ xuân phong - Phong đại triều cao tẩu hải thuyền (HCH)

 

舞春風

風大潮高走海船

夜來月現濕輕煙

數星閃爍銀河畔

浩浩茫茫天接天

水面月光隨浪逐

帆張桅處飽颸延

遠方掩映漁燈點

已到深更人不眠

 

VŨ XUÂN PHONG

Phong đại triều cao tẩu hải thuyền

Dạ lai nguyệt hiện thấp khinh yên

Sổ tinh thiểm thước ngân hà bạn

Hạo hạo mang mang thiên tiếp thiên 

Thuỷ diện nguyệt quang tuỳ lãng trục

Phàm trương nguy xứ bão tư diên

Viễn phương yểm ánh ngư đăng điểm

Dĩ đáo thâm canh nhân bất miên

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 02/10/2023

Previous Post Next Post