Dịch thuật: "Thuỵ hiệu" là gì

 

“THUỴ HIỆU” LÀ GÌ

          “Thuỵ” , bính âm là “shì”. Theo Thuyết văn giải tự chú 说文解字注:

Thuỵ, hành chi tích dã.

, 行之迹也

          “Tích” ở đây chính là dấu vết của đời người, hoặc nói là sự tích. Trên thực tế chính là dấu vết của một người khi đã mất lưu lại. Đương nhiên, dấu vết này có cả công có cả tội.

          Trong Dật Chu thư – Thuỵ pháp giải 逸周书 - 谥法解 có nói:

          Duy Chu Công Đán, Thái Công Vọng, khai tự vương nghiệp, kiến công vu Mục chi Dã, chung tương táng, nãi chế thuỵ, toại tự thuỵ pháp. Thuỵ giả, hành chi tích dã. Hiệu giả, công chi biểu dã.

          维周公旦, 太公望, 开嗣王业, 建功于牧之野, 终将葬, 乃制谥, 遂叙谥法. 谥者, 行之迹也. 号者, 功之表也.

          (Chu Công Đán và Thái Công Vọng khai sáng thành vương nghiệp, nhân vì Vũ Vương lập đại công nơi Mục Dã, sau khi mất được an táng, bèn chế định ra thuỵ pháp, thế là làm rõ phép tắc của chế độ thuỵ pháp. Thuỵ là ghi chép về hành vi, hiệu là tiêu chí của công lao.)

          Đó cũng là nói thuỵ hiệu là, một người sau khi mất, người đời sau căn cứ vào sự tích lúc sinh bình của người đó mad đặt cho một tôn hiệu cái quan luận định. Đương nhiên, nói chung bách tính không hưởng được sự đãi ngộ này.

          Chế độ truy phong thuỵ hiệu sau khi mất bắt đầu từ Tây Chu. Trong Lễ kí – Biểu kí 礼记 - 表记có nói:

Tiên vương thuỵ dĩ tôn danh

先王谥以尊名

(Tiên vương được đặt tên thuỵ là để tôn kính danh)

          Lúc ban đầu việc truy phong thuỵ hiệu chỉ giới hạn ở thiên tử triều Chu, chư hầu các nước, khanh đại phu cùng phu nhân, như Chu Chiêu Vương 周昭王, Chu Mục Vương 周穆王, đều là “thuỵ hiệu”.

          Trải qua các đời các triều, quy định về việc truy phong thuỵ hiệu không giống nhau, ví dụ như triều Hán quy định, chỉ có người được phong Hầu mới hưởng sự đãi ngộ này. Triều Đường quy định, từ nhị phẩm trở lên, mới có tư cách được phong thuỵ hiệu. Triều Thanh quy định, chỉ có quan viên nhất phẩm trở lên mới có tư cách để phong thuỵ hiệu.

          Thuỵ hiệu không chỉ là những từ tốt đẹp, mà cũng có những từ xấu, có khen có chê, còn có những từ bình thường không khen mà cũng không chê.

          Thông thường những từ tốt đẹp của thuỵ hiệu, cũng gọi là “mĩ thuỵ” 美谥, như:  Trang , Văn , Vũ , Tuyên , Tương , Minh , Khang , Cảnh , Ý

          Những từ xấu, cũng gọi là “ác thuỵ” 恶恶谥, có: Lệ , Dượng

          Người sau khi mất, nếu truy phong thêm “ác thuỵ” , thì ít nhiều có chút không được hậu đạo, cho nên thời Bắc Tống đã quy định. Thuỵ hiệu chỉ dùng những từ tốt đẹp, chí ít cũng là “bình thuỵ” 平谥. “Bình thuỵ” có: Hoài 怀, Điệu , Ai , Mẫn , Tư

          Chúng ta gọi những hoàng đế trong lịch sử, đa phần đều dùng thuỵ hiệu của họ, ví dụ như Hán Vũ Đế 汉武帝, Hán Văn Đế 汉文帝, Hán Cảnh Đế 汉景帝, Tuỳ Văn Đế 隋文帝, Tuỳ Dượng Đế 隋炀帝, Đường Minh Hoàng 唐明皇

          Thuỵ hiệu khổng chỉ một chữ hoặc hai chữ, bắt đầu từ Võ Tắc Thiên 武则天, lưu hành việc điệp gia từ định thuỵ hiệu, khiến số chữ của thuỵ hiệu không ngừng tăng thêm. Triều Minh, có hoàng đế có thuỵ hiệu đạt đến 16 chữ.

          Triều Thanh, những từ tốt đẹp của thuỵ hiệu hoàng đế càng tăng nhiều, như thuỵ hiệu của Nỗ Nhĩ Cáp Xích 努尔哈赤là “Vũ Hoàng Đế” 武皇帝, sau lại gọi là “Cao hoàng đế” 高皇帝, đó là giản xưng, gọi đầy đủ phải là:

          Thái Tổ Thừa Thiên Quảng Vận Thánh Đức Thần Công Triệu Kỉ Lập Cực Nhân Hiếu Duệ Vũ Đoan Nghị Khâm An Hoằng Văn Định Nghiệp Cao Hoàng Đế

          太祖承天广运圣德神功肇纪立极仁孝睿武端毅钦安弘文定业高皇帝

          Tổng cộng 29 chữ, là thuỵ hiệu có số chữ nhiều nhất trong số các hoàng đế triều Thanh.

          Thuỵ hiệu của Từ Hi Thái Hậu 慈禧太后là:

          Hiếu Khâm Từ Hi Đoan Hựu Khang Di Chiêu Dự Trang Thành Thọ Cung Khâm Hiến Sùng Hi Phối Thiên Hưng Thánh Hiển Hoàng Hậu

          孝钦慈禧端佑康颐昭豫庄诚寿恭钦献崇熙配天兴圣显皇后

          Tổng cộng có 25 chữ. Là thái hậu, sau khi quy thiên, hưởng được ai vinh như thế, trong số Thái hậu các đời thì chỉ có một.

                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                       Quy Nhơn 02/10/2023

Nguồn

TRUNG QUỐC NHÂN ĐÍCH XƯNG HÔ

中国人的称呼

Biên soạn: Lưu Nhất Đạt 刘一达

Tranh vẽ: Mã Hải Phương 马海方

Bắc Kinh: Trung dịch xuất bản xã, 2022

Previous Post Next Post