Dịch thuật: Dương thị tiểu nhi (Thế thuyết tân ngữ)

 

杨氏小儿

          梁国杨氏子, 九岁, 甚聪惠. 孔君平诣其父, 父不在, 乃呼儿出, 为设果. 果有杨梅, 孔指以示儿曰: “此是君家果.” 儿应声答曰: “未闻孔雀是夫子家禽.”

                                                                                  (世说新语 - 言语)

DƯƠNG THỊ TIỂU NHI

          Lương quốc Dương thị tử, cửu tuế, thậm thông huệ. Khổng Quân Bình nghệ kì phụ, phụ bất tại, nãi hô nhi xuất, vị thiết quả. Quả hữu dương mai, Khổng chỉ dĩ thị nhi viết: “Thử thị quân gia quả.” Nhi ứng thanh đáp viết: “Vị văn khổng tước thị Phu tử gia cầm.”

                                                                   (Thế thuyết tân ngữ - Ngôn ngữ)

CON NHÀ HỌ DƯƠNG

          Nhà họ Dương ở nước Lương có người con lên 9 tuổi, rất thông minh. Một lần nọ Khổng Quân Bình đến thăm phụ thân, đương lúc phụ thân không có ở nhà, người nhà bèn gọi cậu bé đem trái cây bày ra để mời khách. Trong số trái cây có trái dương mai (trái dâu rượu hay còn gọi là thanh mai đỏ), Khổng Quân Bình chỉ vào trái dương mai, nói với cậu bé rằng:

          - Đây là trái của nhà cháu đó.

          Cậu bé lên tiếng đáp lại:

          - Trước giờ chưa nghe nói khổng tước (chim công) là chim của nhà Khổng phu tử.

Chú của người dịch

Thế thuyết tân ngữ 世说新语 : bộ bút kí tiểu thuyết thuật lại những huyền học ngôn đàm dật sự của sĩ đại phu thời Nguỵ Tấn. Trong đó có thể nhìn thấy ngôn đàm về huyền học thời Nguỵ Tấn đã trở thành phong thượng, mà huyền học chính là lấy tư tưởng Lão Trang làm gốc. Tư tưởng của Đạo gia đối với phương thức tư duy và trạng thái sinh hoạt của sĩ đại phu thời Nguỵ Tấn, thậm chí phong khí của cả xã hội đều sản sinh ảnh hưởng quan trọng. Tác phẩm này do Lâm Xuyên Vương Lưu Nghĩa Khánh 临川王刘义庆, thuộc dòng dõi tông thất nhà Lưu Tống thời Nam Bắc triều đã tập hợp một số văn nhân biên soạn, Lưu Tuấn 刘峻 đời Lương viết lời chú. Toàn sách nguyên có 8 quyển, bản chú của Lưu Tuấn phân làm 10 quyển. Các bản hiện nay đều là 3 quyển phân làm 36 môn như: đức hạnh, ngôn ngữ, chính sự, văn học, phương chính, nhã lượng v.v… Toàn sách tổng cộng hơn 1000 tắc, kí thuật những dật văn dật sự của danh sĩ quý tộc từ cuối đời Hán đến thời Lưu Tống, chủ yếu là những câu chuyện có liên quan đến việc bình luận, thanh đàm huyền ngôn và ứng đối cơ trí của các nhân vật.

          Lưu Nghĩa Khánh 刘义庆 (năm 403 – khoảng năm 444): người Bành Thành 彭城 (nay là Từ Châu 徐州 Giang Tô 江苏), văn học gia thời Nam triều, thuộc dòng dõi tông thất nhà Lưu Tống, được tập phong Lâm Xuyên Vương 临川王, nhậm chức Thứ sử Kinh Châu 荆州. Ông giữ chức được 8 năm, chính tích rất tốt. Sau nhậm chức Thứ sử Giang Châu 江州, được một năm, nhân vì đồng tình với một viên quan bị biếm là Vương Nghĩa Khang 王义康 đã xúc nộ Văn Đế, bị điều về kinh đổi làm Thứ sử Nam Kinh Châu 南京州, Đô đốc gia khai phủ nghi đồng tam ti. Chẳng bao lâu vì bệnh ông từ chức.

Lưu Nghĩa Khánh mất năm Nguyên Gia 元嘉 thứ 21 ở Kiến Khang 建康 (nay là Nam Kinh)

          Lưu Nghĩa Khánh từ nhỏ đã tài hoa xuất chúng, yêu thích văn học. Ngoài Thế thuyết tân ngữ 世说新语 ra, ông còn có tiểu thuyết chí quái U minh lục 幽明录.

https://baike.baidu.com/item/%E7%94%AF%E8%B6%8A/6389240

                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                                                      Quy Nhơn 03/10/2023

Nguồn

THẾ THUYẾT TÂN NGỮ

世说新语

Tác giả: Lưu Nghĩa Khánh 刘义庆

Thiểm Tây lữ du xuất bản xã, 2002.

Previous Post Next Post