Sáng tác: Tư viễn nhân - Kim tố thiềm cung sơ quải thụ (HCH)

 

思遠人

金素蟾宮初掛樹

池水映銀色

一枝橫水上

雙栖金鳥

香夜帶沉默 

往來雁燕飛南北

好友覓難得

寂靜院落深

細風吹過

鐘聲響時刻

TƯ VIỄN NHÂN

Kim tố thiềm cung sơ quải thụ

Trì thuỷ ánh ngân sắc

Nhất chi hoành thuỷ thượng

Song thê kim điểu

Hương dạ đới trầm mặc

Vãng lai nhạn yến phi nam bắc

Hảo hữu mịch nan đắc

Tịch tĩnh viện lạc thâm

Tế phong xuy quá

Chung thanh hưởng thời khắc 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 05/10/2023

Kim tố : biệt xưng của mùa thu, cũng gọi là “Tố thu” 素秋. “Tố” là trắng. Theo thuyết ngũ hành, thu thuộc kim; với ngũ sắc thì thu thuộc bạch. Lí Thiện 李善nói rằng:

Kim tố, thu dã. Thu vi kim nhi sắc bạch, cố viết kim tố dã.

金素, 秋也. 秋為金而色白, 故曰金素也.

(Mùa thu là kim mà sắc trắng, cho nên gọi là “kim tố”)

          Trong Thu hứng 秋興  (bài 6) của Đỗ Phủ 杜甫có câu:

Cù Đường hiệp khẩu Khúc Giang đầu

Vạn lí phong yên tiếp tố thu

瞿塘峽口曲江頭

萬里風煙接素秋

(Từ cửa Cù Đường đến đầu Khúc Giang

Muôn dặm gió và khói nối nhau đương lúc vào thu)

Kim điểu 金鳥: Mĩ xưng của loài chim.

Previous Post Next Post