Sáng tác: Trường xuân hoa - Xuân lai vạn tử thiên hồng náo (HCH)

 

長春花

春來萬紫千紅鬧

喜鵲枝頭疊報新

綠草青苔歡不盡

迎逢蒼帝駕祥雲

TRƯỜNG XUÂN HOA

Xuân lai vạn tử thiên hồng náo

Hỉ thước chi đầu điệp báo tân

Lục thảo thanh đài hoan bất tận

Nghinh phùng Thương đế giá tường vân 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 29/10/2023

Thương đế 蒼帝: Vị thần trong truyền thuyết, chủ quản phương đông, cũng gọi là “Thanh đế” 青帝, Mộc đế” 木帝. Trong khái niệm của “Tiên thiên ngũ đế” 先天五帝, vị thần chủ quản phương đông là Thái Hạo 太昊, ứng với ngũ hành là “mộc” , ứng với mùa là “xuân” , ứng với ngũ sắc là “thanh” .

Previous Post Next Post