Sáng tác: Tiểu đào hoa - Huyên nghiên đào lí thập phân xuân (HCH)

 

小桃花

暄妍桃李十分春

葉綠花香鬧蝶蜂

日過竹軒斜影動

碧松聲起喚東君

TIỂU ĐÀO HOA

 Huyên nghiên đào lí thập phân xuân

Diệp lục hoa hương náo điệp phong

Nhật quá trúc hiên tà ảnh động

Bích tùng thanh khởi hoán Đông Quân

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 10/10/2023

Đông Quân 東君: Tức Thái dương thần, vị thần cai quản mùa xuân.

Previous Post Next Post