Sáng tác: Nhập tái - Tái nhạn phi hồi bích không tịnh (HCH)

 

入塞

塞雁飛回碧空净

日光雲飄色方定

煙塵寸土無來侵

四邊風月春當臨

放牛歸馬太平盛

李桃爭媚香正濃

 NHẬP TÁI

Tái nhạn phi hồi bích không tịnh

Nhật quang vân phiêu sắc phương định

Yên trần thốn thổ vô lai xâm

Tứ biên phong nguyệt xuân đương lâm

Phóng ngưu quy mã thái bình thịnh

Lí đào tranh mị hương chính nùng 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 28/10/2023 

Phóng ngưu quy mã 放牛歸馬: Điển xuất từ Thượng thư – Vũ thành 尚書 - 武成.

Nãi yển vũ tu văn, quy mã vu Hoa Sơn chi dương, phóng ngưu vu Đào Lâm chi dã, thị thiên hạ phất phục.

乃偃武修文, 歸馬于華山之陽, 放牛于桃林之野, 示天下弗服

(Bèn dừng việc võ, chăm lo việc văn, thả ngựa dùng trong chiến sự trở về phía nam Hoa Sơn, thả trâu dùng trong chiến tranh trở về cánh đồng Đào Lâm, để biểu thị thiên hạ thái bình, không dùng đến nữa.)

Cuối triều Thương, Trụ Vương 紂王hoang dâm vô độ, bách tính lầm than, tiếng kêu khóc đầy đường. Chu Vũ Vương thống lính đại quân bao vây kinh đô triều Thương. Trụ Vương lên Lộc đài 鹿台 phóng hoả tự thiêu. Chu Vũ Vương 周武王 kiến lập triều Chu, đóng đô tại Hạo kinh 鎬京. Chiến tranh kết thúc, Chu Vũ Vương hạ lệnh dừng việc quân, đề xướng văn hoá giáo dục, thả ngựa dùng trong chiến sự trở về phía nam Hoa Sơn 華山, thả trâu dùng trong chiến tranh trở về cánh đồng Đào Lâm 桃林, để biểu thị thiên hạ thái bình, không dùng đến nữa.

Thành ngữ “Phóng ngưu quy mã” 放牛歸馬cũng nói là “Quy mã phóng ngưu”  歸馬放牛 biểu thị chiến tranh đã kết thúc, thiên hạ thái bình.

Previous Post Next Post