Sáng tác: Nam phố - Hồng hạnh xuân thiên phát (HCH)

 

南浦

紅杏春天發

牽牛夏日開

海棠秋節麗

鶴望迓冬來

NAM PHỐ

Hồng hạnh xuân thiên phát

Khiên ngưu hạ nhật khai

Hải đượng thu tiết lệ

Hạc vọng nhạ đông lai

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 17/10/2023 

Hồng hạnh 紅杏: Tức “hạnh hoa” 杏花, cũng gọi là “hạnh tử” 杏子. Hoa hạnh có đặc điểm đổi săc. Hoa nở vào mùa xuân, khi còn là búp có sắc đỏ tươi, lúc nở chuyển màu, sắc dần trở nên nhạt rồi thuần trắng. Thêm vào đó, đài hoa lại có sắc đỏ, lá non và cành non cũng đều có sắc đỏ, nên người xưa trong thơ thường dùng “hồng hạnh”. Dương Vạn Lí 杨万里thời Tống đã quan sát hoa hạnh vô cùng tinh tế, ở bài Hương Lâm ngũ thập vịnh - Văn Hạnh ổ 芗林五十咏 - 文杏坞viết rằng:

Đạo bạch phi chân bạch

Ngôn hồng bất nhược hồng

Thỉnh quân hồng bạch ngoại

Biệt nhãn khán thiên công

道白非真白

言红不若红

请君红白外

别眼看天工

(Nói hoa hạnh trắng cũng không phải thực trắng

Nói hoa hạnh đỏ cũng không phải thực đỏ

Xin anh chớ bám vào sắc trắng sắc đỏ

Mà hãy dùng biệt nhãn để nhìn thấy tài của tạo hoá)

Khiên ngưu 牽牛: Tức “khiên ngưu hoa” 牽牛花, còn có tên là “lạt bá hoa” 喇叭花, ta thường gọi là “hoa bìm bìm”. Thời gian ra hoa dài, từ mùa hạ có thể kéo dài đến mùa thu, nhưng hoa nở đẹp nhất là vào lúc sáng sớm mùa hạ. Loài hoa này phù hợp với khí hậu mùa hạ.

Hải đường 海棠: ở đây chỉ “lệ cách thu hải đường” 丽格秋海棠, còn gọi là “lệ cách hải đường” 丽格海棠, “mai côi thu hải đường” 玫瑰秋海棠, “lệ giai thu hải đường” 丽佳秋海棠. Cây không cao, lá dạng hình trái tim, thời gian ra hoa là  mùa thu kéo dài đến mùa đông, với sắc hoa phong phú, đa phần là loại hoa cánh kép.

Hạc vọng 鶴望: Tức “hạc vọng lan” 鶴望蘭 còn gọi là “thiên đường điểu” 天堂鳥, ta quen gọi là “hoa thiên điểu”. Lá của cây tạo thành hình rẻ quạt, hoa mọc trên tán lá, nhìn giống như đầu và mỏ chim. Cây ra hoa vào mùa đông. Nhân vì nhìn tư thế của hoa giống như chim hạc đang ngóng nhìn nên có tên là “hạc vọng” 鶴望.

Previous Post Next Post