Dịch thuật: Chữ "cổ" 鼓

 

CHỮ “CỔ

Ở trên là chữ “cổ trong giáp cốt văn.

Thời cổ, “cổ” chính là đánh trống. Chữ “cổ” này có mấy cách viết. Có cách là ở trên và hai bên, mỗi nơi có một cánh tay, biểu thị dùng tay đánh trống. Có cách là tỉnh lược hai tay ở hai bên, chỉ có một tay ở bên trên. Hình tượng nhất là, bên trái là cái trống đặt trên giá, bên phải là một tay cầm dùi trống, dường như đang đánh vào tấm da thú căng thẳng ở bên trái, nhìn thấy rõ là bức hoạ đánh trống sinh động.

                                     

                                                             Chữ "cổ"

Quá trình diễn biến của chữ “cổ”

Kim văn      Tiểu triện      Lệ thư      Khải thư

                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 17/10/2023

Nguồn

HÁN TỰ TIỂU THỜI HẬU

TỔ TIÊN ĐÍCH SINH HOẠT

汉字小时候

祖先的生活

Biên soạn: Dương Quân 杨军

Tây An: Thiểm Tây Nhân dân Giáo dục xuất bản xã, 2018

Previous Post Next Post