Câu đối: Trúc tùng tịnh mậu phong trần lộ .....

 


竹松並茂風塵路

蘭蕙均佳歲月軒

Trúc tùng tịnh mậu phong trần lộ

Lan huệ quân giai tuế nguyệt hiên

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 17/10/2023

Previous Post Next Post