Sáng tác: Liễu trường xuân - Thuỳ liễu khinh yên (HCH)

 

柳長春

垂柳輕煙

翠絲裊裊

枝頭鬧囀栖金鳥

喚來嫩色綠池邊

涼風乍起春琴調

廣闊天空

閑雲緲緲

遠方旅燕來多少

斜暉落照映鮮花

碧桃靦腆鋪含笑 

LIỄU TRƯỜNG XUÂN

Thuỳ liễu khinh yên

Thuý ti niễu niễu

Chi đầu náo chuyển thê kim điểu

Hoán lai nộn sắc lục trì biên

Lương phong sạ khởi xuân cầm điệu

Quảng khoát thiên không

Nhàn vân miểu miểu

Viễn phương lữ yến lai đa thiểu

Tà huy lạc chiếu ánh tiên hoa

Bích đào thiển thiển phô hàm tiếu 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 07/10/2023

Previous Post Next Post