Dịch thuật: Nguồn gốc họ Thư (Bách gia tính)

 

NGUỒN GỐC HỌ THƯ

Về nguồn gốc họ (tính) Thư chủ yếu có 3 thuyết.

1- Xuất phát từ tính Cơ , lấy tên nước làm họ.

          Thời Xuân Thu, vùng Giang Hoài 江淮có các tiểu quốc Thư , Thư Dung 舒庸, Thư Lục 舒蓼, Thư Cưu 舒鸠, Thư Long 舒龙, Thư Bảo 舒鲍, Thư Cung 舒龚. Những tiểu quốc này đều là những phong quốc phân cho hậu duệ của Cao Dao 皋陶sau khi Chu Vũ Vương 周武王diệt Thương, gọi chung là “Quần Thư” 群舒. Quần Thư trước tiên bị nước Từ diệt, sau phục quốc, sau nữa lại bị nước Sở diệt. Đời sau của công tộc Quần Thư đã lấy tên nước vốn có từ trước làm họ.

2- Xuất phát từ tính Nhậm .

          Tương truyền là đời sau của Hoàng Đế 黄帝, trong số đó có một chi sau đổi thành họ Thư .

3- Xuất phát từ các họ khác đổi sang.

          Trong Mãn Châu bát kì của nhà Thanh có Sơ Mục Lộc Thị 蔬穆禄氏, Thư Thư  Giác La Thị 舒舒觉罗氏, Thư Giai Thị 舒佳氏, về sau đều đổi sang họ Thư .

         Họ Thư ước chiếm 0,076% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, chiếm vị thứ 147, Tứ Xuyên 四川, Hồ Nam 湖南,  Giang Tây 江西, Hồ Bắc 湖北có nhiều người mang họ Thư .

Danh nhân các đời

          Thư Thiệu 舒邵, danh sĩ thời Đông Hán, từng vì bạn là Bá Ưng 伯膺rút đao tương trợ để báo thù, được khen là nghĩa sĩ.

          Đời Đường có thi nhân Thư Nguyên Dư 舒元舆.

          Thư Lân 舒璘 đời Tống, Thông phán ở Nghi Châu 宜州, làm thầy giáo ở Huy Châu 徽徽州, lúc bấy giờ được xưng là “Đệ nhất giáo quan” 第一教官.

          Thư Thanh 舒清 , chủ sự bộ Công đời Minh, là “liêm lại” 廉吏 nổi tiếng đương thời.

          Đời Thanh có Vũ Anh điện Đại học sĩ Thư Hách Đức 舒赫德; Phó đô thống chính bạch kì Hán quân Thư Minh An 舒明安.

          Thư Tú Văn 舒绣文, nữ nghệ thuật gia biểu diễn về điện ảnh, hí kịch thời hiện đại, tham gia bộ phim “Nhất giang xuân thuỷ hướng đông lưu” 一江春水向东流, thoại kịch mà cô diễn xuất có “Nguyên dã” 原野, “Lôi Vũ” 雷雨. “Phục hoạt” 复活, “Hổ phù” 虎符

          Đương đại có tác gia nổi tiếng Lão Xá 老舍, tức Thư Khánh Xuân 舒庆春. Ông có rất nhiều tác phẩm, hí kịch có “Trà quán” 茶馆, “Long Tu câu” 龙须沟, về tiểu thuyết có “Lạc Đà Tường Tử” 骆驼祥子, “Tứ thế đồng đường” 四世同同堂  

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                  Quy Nhơn 07/10/2023

Nguyên tác Trung văn

THƯ TÍNH UYÊN NGUYÊN

舒姓渊源

Trong quyển

BÁCH GIA TÍNH

百家姓

Biên soạn: Triệu Dương 赵阳

Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005

Previous Post Next Post