Dịch thuật: Việc chú trọng chỗ ngồi

 

VIỆC CHÚ TRỌNG CHỖ NGỒI

          Thời cổ, về chỗ ngồi có sự phân định tôn ti một cách nghiêm túc. Trong buổi tiệc, chỗ ngồi tôn quý nhất là “toạ  tây diện đông” 坐西面东 (ngồi ở hướng tây mặt quay về hướng đông), sau đó là “toạ bắc hướng nam” 坐北向南 (ngồi ở hướng bắc mặt quay về hướng nam), sau đó nữa là “toạ nam diện bắc” 坐南面北 (ngồi ở hướng nam mặt quay về hướng bắc), thấp nhất là “toạ đông hướng  tây” 坐东向西 (ngồi ở hướng đông mặt quay về hướng tây).

          Trong Sử kí – Hạng Vũ bản kỉ 史记 - 项羽本纪có chép:

          Hạng Vương, Hạng Bá đông hướng toạ. Á phụ nam hướng toạ, ….. Bái Công bắc hướng toạ, Trương Lương tây hướng thị.

          项王, 项伯东向坐, 亚父南向坐, ….. 沛公北向坐, 张良西向侍.

          (Hạng Vương, Hạng Bá ngồi quay mặt về hướng đông, Á phụ ngồi quay mặt về hướng nam, ….. Bái Công ngồi quay mặt về hướng bắc, Trương Lương ngồi hầu quay mặt về hướng tây.)

          Trong đó, chỗ ngồi của Hạng Vương là tôn quý nhất, còn chỗ ngồi của Trương Lương là thấp nhất.

          Khi cử hành triều hội, thì lưng quay về hướng bắc mặt quay về hướng nam là tôn quý nhất, cho nên “xưng đế” gọi là “nam diện” 南面, còn bề tôi thì gọi là “bắc diện” 北面.

          Ngoài ra, theo cách nhìn thông thường thì bên phải là tôn quý nhất, do đó mà bị biếm trích gọi là “tả thiên” 左迁. Còn xác định vị trí của chỗ ngồi thì địa vị của người tôn quý thứ hai sẽ ở bên phải của người tôn quý nhất.

                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                      Quy Nhơn 22/10/2023

Nguồn

BẤT KHẢ BẤT TRI ĐÍCH 3000 CÁ VĂN HOÁ THƯỜNG THỨC

不可不知的 3000个文化常识

Biên soạn: Tinh Hán 星汉

Previous Post Next Post