Sáng tác: Thập lục tự lệnh - Liên (HCH)

 

十六字令

炎節池中裏夏天

南風轉

綠葉蓋花眠

THẬP LỤC TỰ LỆNH

Liên

Viêm tiết trì trung lí hạ thiên

Nam phong chuyển

Lục diệp cái hoa miên

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 21/10/2023

Previous Post Next Post