Câu đối: Liêm sơ hương bút nghiễn ...

 


簾疏香筆硯

屋漏映星河

Liêm sơ hương bút nghiễn

Ốc lậu ánh tinh hà 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 09/10/2023

Previous Post Next Post