Sáng tác: Nam ca tử (chính thể) - Ngọc thố trung thu dạ (HCH)

 

南歌子

(正體)

玉兔中秋夜

金烏仲夏天

黃菊色籬邊

白蓮香沼畔

樂綿綿

NAM CA TỬ

(chính thể)

Ngọc thố trung thu dạ

Kim ô trọng hạ thiên

Hoàng cúc sắc li biên

Bạch liên hương chiểu bạn

Lạc miên miên

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 09/10/2023

Previous Post Next Post