Sáng tác: Xuân quang hảo - Thu thiên nguyệt (HCH)

 

春光好

秋天月

掛長空

桂香濃

寂靜鳥眠花睡

裡微風 

筆硯墨池為伴

疏簾漏映相通

月現香來風裊裊

夜當窗

XUÂN QUANG HẢO

Thu thiên nguyệt

Quải trường không

Quế hương nùng

Tịch tĩnh điểu miên hoa thuỵ

Lí vi phong 

Bút nghiễn mặc trì vi bạn

Sơ liêm lậu ánh tương thông

Nguyệt hiện hương lai phong niễu niễu

Dạ đương song 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 19/9/2023 

Mặc trì 墨池: Ao mực. Mặc trì tại vùng Lâm Xuyên 临川thành phố Phủ Châu 抚州 tỉnh Giang Tây 江西, tương truyền đây là nơi mà đại thư pháp gia Vương Hi Chi 王羲之đời Tấn rửa bút nghiên sau khi tập viết, lâu ngày nước trong ao đen như mực nên có tên như thế. Tăng Củng 曾巩 đời Tống rất hâm mộ danh tiếng của Vương Hi Chi nên vào tháng 9 năm Khánh Lịch 庆历 thứ 8 (năm 1049), Tăng Củng đến thăm di tích “Mặc trì”. Quan giáo thụ Vương Thạnh 王盛 nhờ ông viết một bài kí. Tăng Củng căn cứ vào dật sự của Vương Hi Chi viết ra thiên tản văn nổi tiếng “Mặc trì kí” 墨池记. Gọi là “Mặc trì kí”, nhãn tự không phải ở chữ “trì” mà là ở chỗ xiển thuật đạo lí thành tựu không phải là do trời ban cho mà ở chỗ khắc khổ chuyên cần học tập, lấy đó để khuyến khích người học cố gắng phấn đấu.

          “Mặc trì” 墨池ngoài ý nghĩa là nơi Vương Hi Chi rửa bút nghiên ra, còn có những nghĩa như sau:

          - Chỉ cái nghiên mực.

          - Chỉ nơi luyện tập thư pháp.

          - Lúc chế tạo bút lông, lấy loại “dương thanh mao” 羊青毛 cho vào lớp trong cùng làm thành “mặc trì” dùng để hút mực.     

https://baike.baidu.com/item/%E5%A2%A8%E6%B1%A0/5835474

Previous Post Next Post