Dịch thuật: Nguồn gốc họ Hồng (Bách gia tính)

 

NGUỒN GỐC HỌ HỒNG 

Về nguồn gốc họ (tính) Hồng chủ yếu có 4 thuyết.

1- Đời sau của Viêm Đế Thần Nông thị thời thượng cổ, con cháu đời sau của Cung Công.

Cung Công vốn họ là Cung Công thị, bắt đầu từ thời Hoàng Đế đảm nhậm chức quan trông coi thuỷ lợi trong thiên hạ, được tôn làm Thuỷ thần. Hậu nhân của Cung Công vì để con cháu đời sau ghi nhớ tổ tiên từng là Thuỷ thần bèn thêm bộ (thuỷ) bên cạnh chữ (cộng)  để làm họ, đó chính là họ Hồng .

2- Lấy nước làm họ.

         Thời Tây Chu, có người được phong đến đất Cung (nay là huyện Huy Nam 河南, kiến lập nước Cung (Cung quốc 共国), xưng là Cung Bá 共伯. Đời sau của Cung Bá bèn dùng tên nước “Cung” làm họ. sau nhân vì tránh mối cừ thù đã đổi sang họ Hồng .

3- Vì tị huý mà đổi sang họ Hồng .

          Như Hoành thị 宏氏ở Dự Chương 豫章, vì tị huý của Đường Minh Hoàng 唐明皇đã đổi sang họ Hồng .

4- Họ của dân tộc thiểu số hoặc họ đã được đổi sang.

          Họ Hồng ước chiếm 0,16% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, chiếm vị thứ 107,  hai tỉnh Chiết Giang 浙江và Giang Tô 江苏 có nhiều người mang họ Hồng.

Danh nhân các đời

          Thời Nam Tống có thi nhân Hồng Tư Quỳ 洪咨夔, trung thần Hồng Hạo 洪皓cùng “tam Hồng” 三洪con của ông (Kim thạch học gia Hồng Quát 洪适, Tiến sĩ Hồng Tuân 洪遵, Hàn lâm học sĩ Hồng Mại 洪迈).

          Đời Thanh có Văn học gia Hổng Lượng Cát 洪亮吉, nhà từ khúc nổi tiếng Hồng Thăng 洪升, Trạng nguyên Hồng Quân 洪钧, lãnh tụ của Thái Bình Thiên Quốc Hồng Tú Toàn 洪秀全

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                  Quy Nhơn 20/9/2023

Nguyên tác Trung văn

HỒNG TÍNH UYÊN NGUYÊN

洪姓渊源

Trong quyển

BÁCH GIA TÍNH

百家姓

Biên soạn: Triệu Dương 赵阳

Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005

Previous Post Next Post