Sáng tác: Định tây phiên - Nhất kị tốc bôn phi mã (HCH)

 

定西番

一騎速奔飛馬

妃子笑

荔枝來

起塵埃 

聞說海棠春睡

美人顏未開

扶掖上亭猶醉

到天台

 ĐỊNH TÂY PHIÊN

Nhất kị tốc bôn phi mã

Phi tử tiếu

Lệ chi lai

Khởi trần ai 

Văn thuyết Hải đường xuân thuỵ

Mĩ nhân nhan vị khai

Phù dịch thướng đình do tuý

Đáo thiên thai 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 20/9/2023

Thượng khuyết 上闋: Điển xuất từ 2 câu cuối trong bài Quá Hoa Thanh cung 过华清宫 (bài 1) của Đỗ Mục 杜牧.

一骑红尘妃子笑

无人知是荔枝来

Nhất kị hồng trần phi tử tiếu

Vô nhân tri thị lệ chi lai

(Ngựa trạm phi nhanh bốc lên những đám bụi hồng,  nàng phi tử đang cười

Không ai biết rằng quả lệ chi đã về đến Trường An)

          Phi tử 妃子: chỉ Dương Ngọc Hoàn 杨玉环, sủng phi của Đường Minh Hoàng Lí Long Cơ 李隆基. Dương Ngọc Hoàn rất thích ăn quả lệ chi tươi (trái vải), hàng năm Lí Long Cơ đều truyền lệnh vùng Tứ Xuyên 四川, Quảng Đông 广东 dùng ngựa trạm phi thật nhanh vận chuyển đến Trường An 长安, vì việc này mà rất nhiều người đã chết vì chạy.

          (Triệu Tiểu Văn 赵小文: “Cổ thi văn giám thưởng bảo khố” 古诗文鉴赏宝库)

Hạ khuyết 下闋: Điển xuất từ điển cố “Hải đường xuân thuỵ” 海棠春睡.

          Theo Thích Huệ Hồng 释惠洪đời Tống trong Lãnh Trai dạ thoại 冷斋夜话:

          Đường Minh Hoàng 唐明皇lên Trầm Hương đình 沉香亭, cho triệu Thái Chân phi 太真妃 (tức Dương Quý phi) đến, lúc bấy giờ đã sang giờ Mão mà Thái Chân vẫn chưa tỉnh dậy, sai Cao Lực Sĩ 高力士bảo các thị nữ xốc nách nàng đưa đến. Phi Tử say, nhan sắc tàn tạ, tóc rối trâm lệch, không thể tái bái. Đường Minh Hoàng cười bảo rằng:

Khởi phi tử tuý, trị hải đường thuỵ vị túc nhĩ.

岂妃子醉, 直海棠睡未足耳

(Há phi tử còn say, như hoa hải đường ngủ chưa đủ giấc)

          Đây chính là nguồn gốc của điển cố “Hải đường xuân thuỵ” .

https://baike.baidu.com/item/%E6%B5%B7%E6%A3%A0%E6%98%A5%E7%9D%A1%E5%9B%BE/793101

 

Previous Post Next Post