Dịch thuật: Chiêu Vương chinh thảo Kinh Sở

 

CHIÊU VƯƠNG CHINH THẢO KINH SỞ

(Năm 985 trước công nguyên)

          Người kế thừa vương vị Khang Vương 康王là Chu Chiêu Vương 周昭王, một vị đế vương nổi tiếng hiếu chiến trong lịch sử. Chiêu Vương trung kì tại vị. tại nước Báo vùng Kinh Sở 荆楚phát sinh phản loạn, họ tổ chức ra một số bang quốc nhỏ đối kháng với chính quyền trung ương.

          Năm 985 trước công nguyên, Chiêu Vương đem binh vượt qua Hán thuỷ 汉水, tiến hành chinh phạt lần đầu, dẹp phản loạn giành được thắng lợi hoàn toàn. Chiến tích huy hoàng của lần dẹp yên thành công cuộc phản loạn này được khắc “vào Tông Chu chung” 宗周钟. Nhưng 8 năm sau, các bang quốc mà nước Báo là đứng đầu một lần nữa phản loạn. Thế là Chiêu Vương khởi binh, quyết định tiến hành chinh thảo lần thứ hai. Công cuộc bình phản vốn thuận lợi nhưng nhân vì phát sinh một sự kiện nhỏ nên đã chuyển ngược, lúc vượt Hán thuỷ, Chu Chiêu Vương mắc bẫy người chèo đò. Thuyền dùng trong việc vượt sông lần này đều không phải do Chu Chiêu Vương đem theo, không biết là đồng minh của nước Báo, hay là nhân vì căm ghét Chu Chiêu Vương chinh chiến liên miên, khi Chu Chiêu Vương dẫn quân vượt sông, người ta đã dâng “giao chu” 胶舟, tức dùng keo để dán thuyền, làm cho thuyền dính lại, chớ không dùng đinh mộng để gắn kết. Lúc thuyền ra đến giữa dòng, keo ngấm nước rã ra, thuyền bị giải thể, Chiêu Vương bị chết đuối, người nước Sở thừa thế tấn công, đội quân nhà Chu như rồng mất đầu bị tổn thương hơn một nửa, đại bại trở về. Lần chinh phạt này không chỉ không kịp thời đánh bại nước Báo, dẹp yên phản loạn, mà ngược lại khiến lực lượng và thanh danh của Chu vương thất bị tổn hại, từ đó vương triều Tây Chu bắt đầu xuống dốc.

                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                            Quy Nhơn 21/9/2023

Nguồn

TRUNG QUỐC THÔNG SỬ

中国通史

(quyển 1)

Biên soạn: Thiệu Sĩ Mai 邵士梅

                  Tưởng Tiểu Ba 蒋筱波

Tam Xuân xuất bản xã, 2008

Previous Post Next Post