Sáng tác: Tứ quý hoa - Đình tiền ngọc trúc dao (HCH)

 

四季花

庭前玉竹搖

地上灑枯葉

蟲聲四邊起

夜睡心安悅 

TỨ QUÝ HOA

Đình tiền ngọc trúc dao

Địa thượng sái khô diệp

Trùng thanh tứ biên khởi

Dạ thuỵ tâm an duyệt

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 21/9/2023

Previous Post Next Post