Sáng tác: Ức Dư Hàng - Sơ hạ lai lâm (HCH)

 

憶餘杭

初夏來臨

留影池中飛白鷺

凉風氣爽弄天高

何處響松濤 

杜鵑紅映山坡染

暮色慢籠竹門掩

茗香飄拂繞陶爐

寂靜憶冰壺 

ỨC DƯ HÀNG

Sơ hạ lai lâm

Lưu ảnh trì trung phi bạch lộ

Lương phong khí sảng lộng thiên cao

Hà xứ hưởng tùng đào

Đỗ quyên hồng ánh sơn pha nhiễm

Mộ sắc mạn lung trúc môn yểm

Mính hương phiêu phất nhiễu đào lô

Tịch tĩnh ức băng hồ

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 16/9/2023

Băng hồ 冰壺: Điển xuất từ câu “Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ” 一片冰心在玉壺trong bài Phù Dung lâu tống Tân Tiệm 芙蓉樓送辛漸 (bài 1) của Vương Xương Linh 王昌齡 đời Đường.

Hàn vũ liên giang dạ nhập Ngô

Bình minh tống khách Sở sơn cô

Lạc Dương thân hữu như tương vấn

Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ

寒雨連江夜入吳

平明送客楚山孤

洛陽親友如相問

一片冰心在玉壺

(Mưa lạnh trải khắp sông, đêm vào đất Ngô

Sáng sớm mai tiễn khách, chỉ còn lại bóng núi Sở cô độc

Nếu bàn bè ở Lạc Dương có hỏi thăm

Thì xin nói rằng lòng tôi vẫn thuần khiết như băng đựng trong bình ngọc)

Previous Post Next Post