Sáng tác: Tuý hương xuân - Điểu chuyển nhất triêu giai mộng (HCH)

 

醉鄉春

鳥囀一朝佳夢

墻角一枝花弄

一片綠

一堆紅

披拂一回風動

九里一開香甚

玉兔天空一共

一庭葉

一籬煙

夜來一色霜輕重

TUÝ HƯƠNG XUÂN

Điểu chuyển nhất triêu giai mộng

Tường giác nhất chi hoa lộng

Nhất phiến lục

Nhất đôi hồng

Phi phất nhất hồi phong động

Cửu lí nhất khai hương thậm

Ngọc thố thiên không nhất cộng

Nhất đình diệp

Nhất li yên

Dạ lai nhất sắc sương khinh trọng

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 23/9/2023 

Cửu lí 九里: Tức “cửu lí hương” 九里香 (hương lan toả xa chín dặm), mĩ xưng của hoa quế, cũng gọi là “cửu lí phiêu hương” 九里飄香. Cây quế khi nở hoa, hương thơm ngào ngạt, có cả đặc điểm nùng (nồng đậm) và thanh (trong trẻo) . Nhân vì mùi thơm lan toả rất xa nên gọi là “cửu lí” 九里 (chín dặm).

Previous Post Next Post