Sáng tác: Liễu hàm yên - Trung thu dạ (HCH)

 

柳含煙

中秋夜

月當天

又見吳剛斫桂

桂香飄拂送疏簾

映嬋娟 

四起寒蟲聲切切

霜潤鮮花綠葉

數杯清酒臥雲邊

夢團圓

LIỄU HÀM YÊN

Trung thu dạ

Nguyệt đương thiên

Hựu kiến Ngô Cương chước quế

Quế hương phiêu phất tống sơ liêm

Ánh thiền quyên 

Tứ khởi hàn trùng thanh thiết thiết

Sương nhuận tiên hoa lục diệp

Sổ bôi thanh tửu ngoạ vân biên

Mộng đoàn viên 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 02/9/2023

Ngô Cương 吴刚斫桂: Ngô  Cương chặt quế. Ngô Cương còn gọi là Ngô Quyền 吴权, người Hà Tây 河西. Nhân lúc Ngô Cương 3 năm rời nhà đi học đạo, cháu của Viêm Đế 炎帝 là Bá Lăng 伯陵 tư thông với vợ Ngô Cương sinh được 3 người con. Khi trở về biết được, Ngô Cương giận dữ giết chết Bá Lăng, việc đó khiến thần mặt trời Viêm Đế tức giận, đày Ngô Cương lên mặt trăng, sai chặt một cây bất tử, đó là cây nguyệt quế 月桂. Nguyệt Quế cao đến hơn 500 trượng, khi chặt hễ rút dao ra thì chỗ chặt liền lại như cũ. Viêm Đế đã dùng hình thức vĩnh viễn lao động để trừng phạt Ngô Cương. Vợ Ngô Cương cảm thấy áy náy xấu hổ với chồng nên đã sai 3 đứa con lên mặt trăng làm bạn với Ngô Cương. Một đứa biến thành “con cóc”, một đứa biến thành “con thỏ”, còn đứa thứ 3 thì không rõ. Có thuyết cho rằng đứa thứ ba biến thành con rắn.

          (Theo Ngô Cảnh Minh 吴景明: “Thanh thiếu niên tối hỉ hoan đích thần thoại cố sự” 青少年最喜欢的神话故事. 2002)

Thiền quyên 嬋娟: Chỉ vầng trăng, mượn ở bài từ theo điệu “Thuỷ điệu ca đầu” 水調歌頭 của Tô Thức 蘇軾:

Đản nguyện nhân trường cửu

Thiên lí cộng thiền quyên

但願人長久

千里共嬋娟

(Chỉ cầu người mà mình mong nhớ được bình yên mãi mãi,

Dù cách trăm sông ngàn núi, cũng có thể cùng nhau ngắm vầng trăng sáng.)


Previous Post Next Post