Câu đối: Lưu manh xảo biện dương thành điểu ...

 


流氓巧辯羊成鳥

地痞包藏賊弗官 

Lưu manh xảo biện dương thành điểu

Địa bĩ bao tàng tặc phất quan

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 02/9/2023

Previous Post Next Post