Sáng tác: Điệu khiếu từ - Nan lộ (HCH)

 

調嘯詞

難路

難路

日照風吹塵布

沙黃雲白煙藍

荒漠寂然不堪

不堪

不堪

堪不

遙見數堆沙土

ĐIỆU KHIẾU TỪ

Nan lộ

Nan lộ

Nhật chiếu phong xuy trần bố

Sa hoàng vân bạch yên lam

Hoang mạc tịch nhiên bất kham

Bất kham

Bất kham

Kham bất

Dao kiến sổ đôi sa thổ

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 26/9/2023

Previous Post Next Post