Dịch thuật: Danh nhân họ Hoàng (tiếp theo)

 

DANH NHÂN HỌ HOÀNG

(tiếp theo) 

Hoàng Long Sĩ 龙士:

          Kì thủ nổi tiếng cả nước, bá chủ cờ vây thời Khang Hi 康熙trung kì, được tôn là “kì thánh” 棋圣. Phong cách cờ của Hoàng Long Sĩ không câu nệ vào một quy cách, mà biến hoá đa đoan. Trứ tác của ông có

          - Dịch quát 弈括

          - Hoàng Long Sĩ toàn đồ 龙士全图

          - Tự nghĩ phổ thập cục 拟谱十局

          - Tứ đại bàn dịch phổ 四大盘弈谱

          Huyết lệ thiên 血泪篇là giai tác đại biểu của Hoàng Long Sĩ.

Hoàng Dĩ Chu 黄以周:

          Học giả cuối đời Thanh, thầy trò gia học truyền đời, đảm nhiệm chủ giảng thư viện, trị học rất nghiêm cẩn, về học thuật không vì phái biệt bất đồng mà có thành kiến. đệ tử rất đông, cả đời ông lấy việc “truyền kinh minh đạo vi kỉ nhậm” 传经明道为己任 (truyền thụ kinh điển làm sáng tỏ đạo lí làm nhiệm vụ của mình) . Bộ Lễ thư thông cố 礼书通故mà ông biên soạn có giá trị học thuật tương đối cao.

Hoàng Thận 黄慎:

          Thư hoạ gia đời Thanh, một trong “Dương Châu bát quái” 扬州八怪. Thi văn, cuồng thảo thư pháp và hội hoạ của ông được xưng là “tam tuyệt”. Tác phẩm đại biểu có

          - Thập nhị tư nguyệt hoa thần đồ 十二司月花神图

          - Thương Sơn tứ hạo đồ 商山四皓图

          - Phục Sinh thụ kinh đồ 伏生授经图

          - Tuý miên đồ 醉眠图

          - Lô áp đồ 芦鸭图

          - Giao hồ thi thảo 蛟湖诗草

Hoàng Tông Hi 黄宗羲:

          Tự Thái Xung 太冲, kinh học gia, sử học gia, tư tưởng gia, địa lí học gia, thiên văn lịch toán hoạ gia, giáo dục gia cuối đời Minh đầu đời Thanh, là trưởng tử của Hoàng Tôn Tố 黄尊素trong “Đông Lâm thất quân tử” 东林七君子. Ông cùng với Cố Viêm Vũ 顾炎武, Vương Phu Chi 王夫之 gọi chung là “Minh mạt Thanh sơ tam đại tư tưởng gia” 明末清初三大思想家, cũng được xưng tụng là “Trung Quốc tư tưởng khải mông chi phụ” 中国思想启蒙之父.

Hoàng Phi Hồng 黄飞鸿:

          Nguyên tên là Hoàng Tích Tường 黄锡祥, tự Đạt Vân 达云, hiệu Phi Hồng 飞鸿, là đại sư Hồng quyền cuối đời Thanh đầu thời Dân Quốc, nhất đại tông sư của giới võ thuật Lĩnh Nam 岭南. Ông cũng là người có lòng giúp đời, danh y cứu tử phù thương.

Hoàng Tuân Hiến 黄遵宪:

          Thi nhân, ngoại giao gia, chính trị gia, giáo dục gia đời Thanh. Ông đậu Cử nhân năm 1876, làm Tổng lãnh sự San Francisco, Tham tán trú tại Anh, Tổng lãnh sự Singapore, quyền Án sát sứ Hồ Nam 湖南thời Mậu Tuất biến pháp, giúp Tuần phủ Trần Bảo Châm 陈宝箴tiến hành tân chính. Ông giỏi thơ, thích đưa những sự việc mới vào thơ, được khen là “Thi giới cách tân đạo sư” 诗界革新导师. Tác phẩm của Hoàng Tuân Hiến có:

          - Nhân cảnh lư thi thảo 人境庐诗草

          - Nhật Bản quốc chí 日本国志

          - Nhật Bản tạp sự thi 日本杂事诗

          Được xưng tụng là “Cận đại Trung Quốc tẩu hướng thế giới đệ nhất nhân” 近代中国走向世界第一人 (người đầu tiên bước đến thế giới của Trung Quốc cận đại)

Hoàng Khản 黄侃:

          Từng theo học với Chương Bính Lân 章炳麟, sở trường về huấn hỗ âm vận, kiêm thông văn học. Từng là, giáo sư ở Bắc Kinh đại học, Đông Nam Bộ đại học, Vũ xương cao đẳng sư phạm học hiệu, Kim Lăng đại học. Trứ tác của ông có:

          - Âm lược 音略

          - Thanh vận thông lệ 声韵韵通例

          - Tập vận thanh loại biểu 集韵声类表

          - Nhĩ nhã lược thuyết 尔雅略说

          - Nhĩ nhã Hác sớ đính bổ 尔雅郝疏订补

          - Văn tâm điêu long trát kí 文心雕龙札记

                                                                                 (hết)

                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                               Quy Nhơn 27/9/2023

Nguồn

HOẠ THUYẾT BÁCH GIA TÍNH

画说百家姓

Ban biên tập: Đồ giải kinh điển 图解经典

Bắc Kinh Liên hợp xuất bản công ti, 2015

Previous Post Next Post