Sáng tác: Cúc hoa tân - Thọ khách nghinh thu trình thọ chúc (HCH)

 

菊花新

壽客迎秋呈壽祝

小瓣怒開純一色

傲骨弄寒霜

真高潔

東籬梯旭 

山泉浸流甘谷菊

飲之人

延年生福

黃酒又茱萸

重陽風俗 

CÚC HOA TÂN

Thọ khách nghinh thu trình thọ chúc

Tiểu biện nộ khai thuần nhất sắc

Ngạo cốt lộng hàn sương

Chân cao khiết

Đông li thê húc

Sơn tuyền tẩm lưu Cam Cốc cúc

Ẩm chi nhân

Diên niên sinh phúc

Hoàng tửu hựu thù du

Đăng cao xứ

Trùng dương phong tục

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 01/9/2023 

Thọ khách 壽客: một tên gọi khác của hoa cúc.

Cam Cốc cúc 甘谷菊: Trong Phong tục thông nghĩa 风俗通义 của Ưng Thiệu 应劭đời Hán có chép:

          Tại huyện Li ở Nam Dương 南阳Hà Nam 河南(nay là huyện Nội Hương 内乡) có một thôn tên là Cam Cốc 甘谷. Nước ở thôn Cam Cốc rất ngon ngọt. Vì trên núi mọc nhiều hoa cúc, hoa đoá rất lớn, nước suối từ những bụi hoa cúc trên núi này chảy ra, cánh hoa cúc rụng trên dòng nước, khiến nước trở nên ngon ngọt, có mùi của hoa cúc thơm nhẹ nhàng.

          Trong thôn Cam Cốc có hơn 30 hộ, họ uống nước suối từ núi này chảy ra, đều sống thọ đến khoảng 130 tuổi, người thấp nhất cũng bảy tám chục tuổi. Thời Hán Vũ Đế 汉武帝, mỗi khi đến tiết Trùng dương 重阳, trong hoàng cung đều uống rượu hoa cúc, nói rằng, có thể “khiến người ta trường thọ”.

https://www.huabaike.com/hyjk/4318.html

Trùng dương phong tục 重陽風俗: “Trùng Dương” là một trong những tiết nhật truyền thống của Trung Quốc,  thời gian là vào ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch, cũng được gọi là “Tế tổ tiết” 祭祖節, “Đăng cao tiết” 登高節, “Kính lão tiết” 敬老節.

          Trùng dương do cả ngày và tháng đều là số 9, hai số 9 trùng nhau nên có tên như thế, cũng gọi là “Trùng cửu” 重九. Nhân vì “cửu” số 9 đồng âm với “cửu” là lâu dài. “cửu cửu” 久久 hàm ý trường cửu dài lâu, nhân đó tiết Trùng dương kí thác lời chúc phúc, cầu chúc người già được mạnh khoẻ, diên niên trường thọ. Thời cổ, vào tiết Trung dương còn có tục cài cành thù du lên đầu, lên nơi cao, uống rượu hoa cúc để tị tà.

Previous Post Next Post