Sáng tác: Bạch tuyết từ - Thuỷ lưu kiều hạ diệp (HCH)

 

白雪詞

水流橋下葉

風弄院中花

鳥啼樹梢動

墻角月初斜

BẠCH TUYẾT TỪ

Thuỷ lưu kiều hạ diệp

Phong lộng viện trung hoa

Điểu đề thụ sao động

Tường giác nguyệt sơ tà

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 13/9/2023

Previous Post Next Post