Dịch thuật: Hoàng thị tông từ

 

HOÀNG THỊ TÔNG TỪ

(Phúc Kiến tỉnh Thiệu Vũ thị Hoà Bình cổ trấn)

(福建省邵武市和平古镇)

          Hoàng thị tông từ 黄氏宗祠 đã có lịch sử hơn 1000 năm, tộc phổ đã đến 102 đời. Trong tông từ kỉ niệm thuỷ tổ Hoàng Tiễu Sơn 黄峭山của họ Hoàng ở Thiệu Vũ 邵武, hàng năm trước và sau tiết Thanh minh đều tế tự. Thư viện Hoà Bình 和平ở trong trấn cũng là do Hoàng Tiễu Sơn sáng biện.

          Hoàng Tiễu Sơn 黄峭山 (năm 872 – năm 953) còn có tên là Hoàng Tiễu 黄峭, tự Nhân Tĩnh 仁静, hiệu Thanh Cương 青岗, người làng Hoà Bình 禾坪huyện Vĩnh Thành 永城 phủ Kiến Xương 建昌 (nay là trấn Hoà Bình 和平thành phố Thiệu Vũ 邵武). Hoàng Tiễu Sơn là Công bộ Thị lang 工部侍郎 nhà Hậu Đường thời Ngũ Đại, về sau cảm khái thời cuộc động loạn, không có tâm đối với việc làm quan nên đã từ quan về ở ẩn. Lúc Hoàng Tiễu Sơn quy ẩn là 35 tuổi, sau khi về lại quê nhà, ông đã sáng biện thư viện Hoà Bình 和平, mời các danh sư dạy con cháu  đời sau trong tộc . Từ đó về sau, hương hoả thư viện được kéo dài, dần trở thành toà học viện mang tính địa phương, đến đời Tống, nhân tài xuất hiện nhiều, đã bồi dưỡng được một số lượng lớn nhân tài tuấn kiệt. Văn phong trong lịch sử vùng Thiệu Nam 邵南 rực rỡ, văn nhân đông đúc, tuấn hiền xuất hiện đều có quan hệ tương đối mật thiết đối với sự phát triển trong việc sáng biện thư viện Hoà Bình.

          Hoàng Tiễu Sơn tổng cộng  3 người vợ, 21 người con. Ngày Hoàng Tiễu Sơn làm lễ mừng thọ 80 tuổi, ông cho 3 người con trưởng của 3 phòng ở lại hiếu kính mẹ đẻ, viết “Di tử thi”遗子诗 , 18 người con còn lại dời ra bên ngoài tự mưu sinh.

          Từ đó, con cháu có ở khắp nơi, Hoàng thị ở Thiệu Vũ trở thành một chi tương đối thịnh vượng của họ Hoàng. Hoàng Tiễu Sơn cũng được xem là một trong những thuỷ tổ khai cơ của họ Hoàng.

                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                               Quy Nhơn 19/9/2023

Nguồn

HOẠ THUYẾT BÁCH GIA TÍNH

画说百家姓

Ban biên tập: Đồ giải kinh điển 图解经典

Bắc Kinh Liên hợp xuất bản công ti, 2015

Previous Post Next Post