Dịch thuật: Hỉ thuộc khuyển (Tiếu lâm quảng kí)

喜属犬

          一酒客讶同席者饮啖太猛, 问其年, 以属犬对. 客曰: “幸是犬, 若属虎的, 连我也都吃下肚了.”

                     (笑林广记 贪吝部)

HỈ THUỘC KHUYỂN

          Nhất tửu khách nhạ đồng tịch giả ẩm đạm thái mãnh, vấn kì niên, dĩ thuộc khuyển đối. Khách viết: “Hạnh thị khuyển, nhược thuộc hổ đích, liên ngã dã đô ngật há đỗ liễu.”

                                                           (Tiếu lâm quảng kí – Tham lận bộ)                  

MỪNG LÀ THUỘC CHÓ

              Trong bữa tiệc, một ông khách kinh ngạc có người ăn uống quá dữ, liền hỏi tuổi ông ấy, ông ấy đáp là thuộc chó. Người khách nọ nói rằng: “May là thuộc chó, chứ nếu mà thuộc hổ thì ngay cả tôi cũng bị ăn mất tiêu rối.”

Chú của người dịch

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:

- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部

- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部

- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部

- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      

          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.

          Truyện Hỉ thuộc khuyển  Tham lận bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 10/9/2023

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ

笑林广记

(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn

Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch

Sùng Văn thư cục, 2007

Previous Post Next Post