Sáng tác: Vị Thành khúc - Diệp hoan Đào nguyệt lục Quy thành (HCH)

 

渭城曲

葉歡桃月綠歸城

春日飄香海面青

怎知乍起煙塵甚

花落隨風抱步行 

VỊ THÀNH KHÚC

Diệp hoan Đào nguyệt lục Quy thành

Xuân nhật phiêu hương hải diện thanh

Chẩm tri sạ khởi yên trần thậm

Hoa lạc tuỳ phong bão bộ hành

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 19/8/2023

Previous Post Next Post