Sáng tác: Tuý công tử - Cửu hạ viêm thiên đáo (HCH)

 

醉公子

九夏炎天到

黔首終衰老

盼望得南風

清涼爽快心

風伯眠未起

輪扇奚堪待

何處有梧桐

黎民作舜琴

TUÝ CÔNG TỬ

Cửu hạ viêm thiên đáo

Kiềm thủ chung suy lão

Phán vọng đắc Nam phong

Thanh lương sảng khoái tâm 

Phong Bá miên vị khởi

Luân phiến hề kham đãi

Hà xứ hữu ngô đồng

Lê dân tác Thuấn cầm

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 13/8/2023

Cửu hạ 九夏: Ba tháng mùa hạ tổng có 90 ngày, cho nên người xưa gọi mùa hạ  là “Cửu hạ”.

Kiềm thủ 黔首: từ xưng hô chỉ bách tính, thời Chiến Quốc đã sử dụng rộng rãi. “Kiềm” có nghĩa là đen. Trong Sử kí - Tần Thuỷ Hoàng bản kỉ 史記 - 秦始皇本紀 có đoạn: 

          Phân thiên hạ dĩ vi tam thập lục quận, quận trí Thú, Uý, Giám. Canh danh dân viết “kiềm thủ”.

          分天下以為三十六郡, 郡置守, , . 更名民曰黔首”.

          (Chia thiên hạ ra làm ba mươi sáu quận, mỗi quận đặt các chức Thú, Uý, Giám. Lại đổi gọi dân là “kiềm thủ” (đầu đen).)

Nam phong 南風: Trong Lễ kí – Nhạc kí 禮記 - 樂記có đoạn:

Tích giả Thuấn tác ngũ huyền cầm dĩ ca “Nam phong”.

昔者舜作五弦琴以歌南風

(Thời trước, Đế Thuấn làm ra đàn năm dây để hát bài “Nam phong”)

          Và trong Khổng Tử gia ngữ - Biện nhạc giải 孔子家语 - 辨乐解 cũng có đoạn:

          Tích giả Thuấn đàn ngũ huyền chi cầm, tạo “Nam phong” chi thi. Kì thi viết:

Nam phong chi huân hề, khả dĩ giải ngô dân chi uấn hề.

Nam phong chi thời hề, khả dĩ phụ ngô dân chi tài hề.

          昔者舜弹五弦之琴, 南风之诗. 其诗曰:

南风之薰兮, 可以解吾民之愠兮.

南风之时兮 可以阜吾民之财兮.’

          (Thời trước, Đế Thuấn đàn cây đàn năm dây, sáng tác bài thơ “Nam phong”. Lời thơ viết rằng:

          ‘Gió nam thổi mát, có thể giải trừ nỗi oán hận của dân ta.

          Gió nam thổi đúng lúc, có thể làm phong phú tài vật của dân ta’.)

Phong Bá 風伯: tức thần gió trong truyền thuyết, cũng gọi là “Phi Liêm” 飛廉, “Phong Sư” 風師, “Cơ Bá” 箕伯. Về lai lịch, có nhiều thuyết, có thuyết cho Phong Bá là Phi Liêm, tức quái thú thân hươu, đầu như đầu chim công có sừng, đuôi rắn, có hoa văn loài báo, Có thuyết cho Phong Bá là sao Cơ (Cơ tinh 箕星). Từ thời Đường trở về sau, Phong Bá dần được nhân hoá, hình tượng là một ông lão râu trắng, tay trái cầm “luân” (bánh xe), tay phải cầm “phiến” (cây quạt), xưng là Phong Bá Phương Thiên Quân 風伯方天君.

Thuấn cầm 舜琴 Tức “ngũ huyền cầm” 五弦琴 Tương truyền Đế Thuấn 帝舜làm ra “ngũ huyền cầm” để ca bài ca “Nam phong” 南風. Truyền thuyết kể rằng, “ngũ huyền cầm” được làm bằng gỗ cây ngô đồng.

Previous Post Next Post