Dịch thuật: Tống sử

 


TỐNG SỬ

          Tống sử 宋史là bộ sử thư triều Tống theo thể kỉ truyện do phủ quan triều Nguyên chủ trì biên soạn, một trong “nhị thập tứ sử” 二十四史, cũng là bộ sử dài nhất trong nhị thập tứ sử. Bộ sử này giống như Kim sử 金史, Liêu sử 辽史, cũng đã được dự định biên soạn từ rất sớm, chuẩn bị tư liệu tương đối đầy đủ, nhưng do bởi “chính thống chi tranh” 正统之争mà trước sau chưa thể tiến hành, mãi đến năm Chí Chính 至正thứ 3 dời Nguyên Thuận Đế 元顺帝 (năm 1343) mới bắt đầu biên soạn. Biên soạn bộ sử này do Thừa tướng Thoát Thoát 脱脱chủ trì. Năm Chí Chính 至正thứ 5 đời Nguyên Thuận Đế 元顺帝 (năm 1345) việc biên soạn hoàn thành, trải qua thời gian hai năm rưỡi.

          Toàn sách có 496 quyển, bao gồm bản kỉ 47 quyển, chí 162 quyển, biểu 32 quyển, liệt truyện 255 quyển. Những ghi chép trong sách, khởi đầu từ năm Kiến Long 建隆 nguyên niên đời Tống Thái Tổ 宋太祖 (năm 960), cuối cùng đến năm Tường Hưng 祥兴 thứ 2 đời Triệu Bính 赵昺 thời Nam Tống (năm 1279), tổng cộng lịch sử 320 năm. Bộ sử thư này bao hàm toàn bộ lịch sử thời Bắc Tống và Nam Tống. Độ dài của Tống sử 宋史 lớn, nhưng thời gian thành sách lại rất ngắn, một nguyên nhân trọng yếu trong đó chính là chính phủ triều Tống rất coi trọng việc biên soạn đối với lịch sử, triều Tống đương thời đã thiết lập một cơ quan biên soạn sử thư vô cùng hoàn thiện, nhân đó tư liệu được bảo lưu đến thời Nguyên cực kì phong phú. Trong quá trình biên soạn Tống sử 宋史, rất nhiều tư liệu đều là những tư liệu được trích nguyên văn từ  trong sử liệu của triều Tống. Vì thời gian Tống sử 宋史 thành sách rất ngắn, nhân đó mà có vẻ tương đối thô, lại thêm trình độ văn tự tương đối kém, nên xưa nay chịu nhiều sự chê trách. Nhưng đối với việc nghiên cứu lịch sử cả một vương triều Tống của chúng ta , bộ sách có giá trị sử liệu cực kì trọng yếu.

                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                      Quy Nhơn 13/8/2023

Nguồn

BẤT KHẢ BẤT TRI ĐÍCH 3000 CÁ VĂN HOÁ THƯỜNG THỨC

不可不知的 3000个文化常识

Biên soạn: Tinh Hán 星汉

Nam Xương: Giang Tây mĩ thuật xuất bản xã, 2018

Previous Post Next Post