Sáng tác: Lăng ba khúc - Vi phong mạn lai (HCH)

 

凌波曲

微風慢來

園中臘梅

幽香飄過書齋

筆枝留硯台

欣欣滿懷

青青草鞋

步輕如向天台

忽雞聲夢回 

LĂNG BA KHÚC

Vi phong mạn lai

Viên trung lạp mai

U hương phiêu quá thư trai

Bút chi lưu nghiễn đài

Hân hân mãn hoài

Thanh thanh thảo hài

Bộ khinh như hướng thiên thai

Hốt kê thanh mộng hồi

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 15/8/2023

Previous Post Next Post