Sáng tác: Kê khiếu tử - Quảng khoát Thanh dương cùng bích lạc (HCH)

 

雞嘯子

廣闊青陽窮碧落

凌霄展翅飛黃鶴

丹霞淡色映天涯

白浪長聲鳴海角 

KÊ KHIẾU TỬ

Quảng khoát Thanh dương cùng bích lạc

Lăng tiêu triển xí phi hoàng hạc

Đan hà đạm sắc ánh thiên nhai

Bạch lãng trường thanh minh hải giác 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 26/8/2023

Thanh dương 青陽: tức mùa xuân. Mùa xuân ánh sáng ôn hoà tươi sáng, cho nên có mĩ xưng là “Thanh dương”. Trong “Cảm ngộ” 感遇 bài 7 của Trần Tử Ngang 陳子昂 thời Đường có câu:

Bạch nhật mỗi bất quy

Thanh dương thời mộ hĩ

白日每不歸

青陽時暮矣

(Mỗi khi ánh dương không về lại nhân gian

Là lúc mùa xuân đã xế chiều sắp qua đi)

Bích lạc 碧落: Đạo giáo gọi tầng trời thứ nhất ở phương đông có ráng biếc là “bích lạc” 碧落. Về sau “bích lạc” 碧落dùng để phiếm chỉ bầu trời. Bạch Cư Dị 白居易đời Đường trong bài Trường hận ca 長恨歌khi thuật lại việc Đường Huyền Tông 唐玄宗sai phương sĩ lên trời cao xuống đất sâu khổ công tìm Dương Quý Phi 楊貴妃,  có viết:

Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền

Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến

上窮碧落下黃泉

兩處茫茫皆不見

(Trên đến tận cùng bích lạc, dưới xuống tận hoàng tuyền

Nhưng cả hai nơi mênh mông tìm không thấy)

 

Previous Post Next Post