Sáng tác: Hồ đảo luyện - Thảo lư lâm hạ yểm sài môn (HCH)

 

胡搗練

草廬林下掩柴門

盡日松邊風月

溪水涓涓流轉

忽見桃源現 

陽芽閑啜度青霄

世事煙塵隔絕

霜露不侵不接

香夢飛蝴蝶

HỒ ĐẢO LUYỆN

Thảo lư lâm hạ yểm sài môn

Tận nhật tùng biên phong nguyệt

Khê thuỷ quyên quyên lưu chuyển

Hốt kiến đào nguyên hiện

Dương nha nhàn xuyết độ thanh tiêu

Thế sự yên trần cách tuyệt

Sương lộ bất xâm bất tiếp

Hương mộng phi hồ điệp

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 03/8/2023

Dương nha 陽芽: Dụ xưng của trà. Chu Tất Đại 周必大đời Tống trong bài Thượng Trường Đạo kiến hoạ thứ vận nhị thủ 尚长道见和次韵二首có viết:

Viễn hướng khê biên tầm hoạt thuỷ

Nhàn vu trúc lí thí dương nha

远向溪边寻活水

闲于竹里试阳芽

(Hướng đến khe xa tìm dòng nước chảy

Nhàn trong rừng trúc thưởng thức dương nha)

Thanh tiêu 青霄: Đêm trong mát.

Previous Post Next Post