Dịch thuật: Vũ Vương phong bang

 

VŨ VƯƠNG PHONG BANG

(Năm 1046 trước công nguyên)

          Sau trận Mục Dã 牧野, Chu Vũ Vương 周武王tiến vào Thương đô, đem Thương đô cùng với khu vực chung quanh nhà Chu chia làm 3 nước: Vệ , Dung , Bội , đem kinh đô cũ của triều Thương phong cho Vũ Canh 武庚, con của Trụ Vương 纣王; Vệ, Dung, Bội thì lần lượt do Quản Thúc 管叔, Thái Thúc 蔡叔, Hoắc Thúc 霍叔quản lí, gọi chung là “tam giám” 三监. Sau khi Chu Vũ Vương diệt nhà Thương, đưa quân về lại phía tây, tại đô ấp mới mà ông dời đến là Hạo kinh 镐京 (nay là phía đông Phong thuỷ 沣水, tây bắc Tây An 西安 Thiểm Tây 陕西) cử hành điển lễ long trọng. tuyên cáo Chu vương triều chính thức kiến lập. Sau khi Chu vương triều kiến lập, hình thế chính trị tương đối nghiêm trọng, Vũ Vương  dùng thân phận quân chủ “tiểu bang” 小邦thống trị khu vực lớn như thế, để ngăn chận chư hầu phản loạn, đồng thời để củng cố chính quyền, Vũ Vương quyết định theo công lao mà ban thưởng, bắt đầu thực hành chế độ chính trị phân phong lấy Chu vương thất làm trung tâm, các công thần như Khương Thái Công 姜太公, Chu Công Đán 周公旦, Thiệu Công 召公 … lần lượt thụ phong. Lúc ban đầu triều Chu mới kiến lập, do bởi vùng đất mới chinh phục vô cùng rộng, để khống chế tốt hơn những vùng đất này, Vũ Vương quyết định áp dụng theo chế độ phân phong của triều Thương, đem vương tộc, công thần cùng với quý tộc đời trước phân phong đến các nơi làm chư hầu, kiến lập chư hầu quốc. Trước sau phân phong có: Lỗ , Tề , Yên , Vệ , Tống , Tấn , Quắc , 71 chư hầu quốc.

                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                            Quy Nhơn 04/8/2023

Nguồn

TRUNG QUỐC THÔNG SỬ

中国通史

(quyển 1)

Biên soạn: Thiệu Sĩ Mai 邵士梅

                  Tưởng Tiểu Ba 蒋筱波

Tam Xuân xuất bản xã, 2008

Previous Post Next Post